Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
AUD 16,559.43 17,251.29
CAD 17,937.24 18,686.67
CHF 24,166.43 25,176.12
CNY 3,487.62 3,633.88
DKK - 3,623.02
EUR 25,784.00 27,205.31
GBP 30,588.14 31,866.14
HKD 2,853.24 2,972.45
INR - 315.17
JPY 193.79 204.96
KRW 16.71 20.34
KWD - 78,374.33
MYR - 5,531.62
NOK - 2,777.99
RUB - 356.40
SAR - 6,289.67
SEK - 2,700.99
SGD 16,475.88 17,164.26
THB 602.05 694.08
USD 22,625.00 22,855.00
Nguồn: webgia.com