Nhiệm vụ của Tổ công tác là tổ chức rà soát phạm vi, quy mô đầu tư, phương án kỹ thuật, công nghệ, tác động môi trường, tổng mức đầu tư dự án (chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí đền bù, hỗ trợ tái định cư); Phân chia dự án thành phần và các nội dung liên quan, theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

TP.HCM lập Tổ công tác dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, 4

Thời gian tới sẽ có nhiều đột phá trong việc triển khai dự án các tuyến đường vành đai TP.HCM.

 

Đồng thời, đề xuất bố trí nguồn vốn Ngân sách (Trung ương, địa phương) và các cơ chế, chính sách cần thiết, khả thi để triển khai dự án theo đúng tiến độ yêu cầu. Bên cạnh đó, tham gia chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ tham gia giải quyết nhiệm vụ thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan đó. Song song, có thể mời lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan hoặc các tổ chức, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Tổ công tác do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi làm Tổ trưởng; ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM là thành viên thường trực, cùng các thành viên là Chủ tịch UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, GTVT, Tư pháp; Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường...

Cùng ngày, Hội đồng thẩm định nội bộ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM cũng được UBND TP.HCM chính thức thành lập, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình làm Chủ tịch. Phó chủ tịch UBND các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai cùng Giám đốc các Sở: GTVT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường... của TP.HCM làm ủy viên.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ và khai thác hiệu quả đồng bộ các dự án thành phần trên tuyến đường Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM.

TP.HCM lập Tổ công tác dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, 4

Hiện tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM mới hoàn thành và đưa vào khai thác 16 km đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn qua địa phận tỉnh Bình Dương.

 

Tuyến đường Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM có vai trò rất quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển cho TP.HCM và kết nối trực tiếp với 5 địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Mặc dù các địa phương và các bộ, ngành đã cố gắng triển khai thực hiện trong thời gian qua, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và khó khăn trong cân đối ngân sách địa phương, tiến độ triển khai chậm so với yêu cầu.

Việc sớm đầu tư khép kín và khai thác hiệu quả đồng bộ các dự án là hết sức cần thiết. Do vậy, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND TP.HCM và UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu cần tích cực, chủ động hơn trong công tác triển khai thủ tục đầu tư các dự án.

Đối với dự án đường Vành đai 3, UBND TP.HCM là cơ quan chủ trì chuẩn bị, nghiên cứu tổng thể dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư; khẩn trương rà soát kỹ chi phí đầu tư xây dựng và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp nhất về tổng thể và đối với từng đoạn tuyến; phấn đấu hoàn thành, trình Quốc hội vào tháng 3/2022. UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Long An phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM, chủ động bố trí tối đa vốn ngân sách địa phương tham gia dự án.

Đối với dự án đường Vành đai 4, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương, chủ động tổ chức thực hiện đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng tại các Văn bản: số 122/TB-VPCP ngày 25/5/2021, số 149/TB-VPCP ngày 4/6/2021, số 180/TB-VPCP ngày 9/7/2021, số 5607/VPCP-CN ngày 18/9/2021, số 1263/TTg- CN ngày 29/9/2021.