Sáng 16/10, UBND TP.HCM tổ chức Hội thảo Khoa học "Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025". Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận, góp ý kiến về động lực tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; cải thiện đời sống dân cư, phát triển dân số bền vững; cơ chế điều hành của chính quyền địa phương. Những vấn đề về cơ chế, chính sách từ Trung ương để phát huy vai trò của TP.HCM trong phát triển của vùng và cả nước cũng được đặt ra tại hội thảo.

Phục hồi kinh tế TP.HCM 2022-2025: 3 vấn đề cần giải quyết

TP.HCM tổ chức Hội thảo Khoa học "Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025".

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, chưa bao giờ Thành phố gặp khó khăn và chịu sự tác động nặng nề như thế từ dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh cơ bản kiểm soát song vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, TP.HCM phải tính toán, lên kế hoạch có lộ trình để phục hồi kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP.HCM nêu ba vấn cần đặt ra cho TP.HCM trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, giai đoạn 2022-2025.

 cần đánh giá và nhận diện những xu hướng diễn biến của dịch COVID-19, với những tác động tiêu cực, tích cực đối với nền kinh tế thế giới, cả nước và TP.HCM. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói.

, tính toán các giải pháp để TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế đối với nền kinh tế cả nước; đồng thời giữ được vị trí của TP.HCM trong tương quan với các thành phố trong khu vực và thế giới.

, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, với các chỉ tiêu, mục tiêu, các đề án thành phần để đạt được mục tiêu đã xác định cũng như củng cố vị thế của TP.HCM.

Phục hồi kinh tế TP.HCM 2022-2025: 3 vấn đề cần giải quyết

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gợi mở 3 vấn đề cần giải quyết để phục hồi kinh tế TP.HCM để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, không chỉ hội thảo hôm nay, mà UBND TP.HCM luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, hiến kế phát triển Thành phố từ các chuyên gia, nhà khoa học. Trước mắt, trong tháng 10 này, UBND TP.HCM sẽ hoàn thiện dự thảo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế TP.HCM giai đoạn 2022-2025 để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND TP.HCM thông qua.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, trong 15 ngày, Viện Nghiên cứu và Phát triển Thành phố đã xây dựng đề cương chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội Thành phố, tổ chức các tọa đàm để tiếp thu ý kiến của các chuyên gia. 

PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho biết.