LTS: Hơn 10 năm sau khi được triển khai xây dựng hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC), các tỉnh miền Trung đang đặt mục tiêu để tiếp tục thu hút nhà đầu tư.

Hành lang kinh tế Đông Tây - đòn bẩy liên kết vùng: Cơ chế phù hợp để phát triển hạ tầng

Tuy nhiên, hạ tầng đang là điểm nghẽn lớn nhất cần tháo gỡ để EWEC được thực thi. Đặc biệt, khâu vận tải, phía Lào vẫn tồn tại những chính sách không phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam mua hàng tại Lào phải dùng phương tiện ở nước sở tại chở hàng từ nơi sản đến cửa khẩu Lao Bảo, sau đó sang xe, đổi tài xế mới vào lãnh thổ nước ta. Phát sinh chi phí rất lớn, gấp 2 - 3 lần bình thường. Đúng như một quy luật kinh tế, khi lưu thông tắc nghẽn sẽ kéo theo nhiều thứ trì trệ.

Vì vậy, chúng ta phải qua con đường ngoại giao, phải đàm phán với nước bạn, ở cấp địa phương và cấp Chính phủ. Để gỡ bỏ các chế tài không phù hợp, tạo điều kiện thông thoáng nhất. Thậm chí cần có cơ chế đặc thù cho giao thông, vận tải hàng hóa. Cả hai phía nên thiết kế lại các trạm kiểm soát dọc đường, hạn chế chồng chéo chức năng, nhiệm vụ gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Hành lang kinh tế Đông Tây - đòn bẩy liên kết vùng: Cơ chế phù hợp để phát triển hạ tầng

Khu thương mại Lao Bảo - một đầu mối trung chuyển quan trọng trên đường 9.

 

Nếu cơ chế thông thoáng hơn, không chỉ là vận tải hàng hóa, mà còn kích cầu phát triển du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng, tạo công ăn việc làm, xây dựng EWEC ở Quảng Trị thành một hệ sinh thái kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực.

Đối với khu thương mại Lao Bảo - một đầu mối trung chuyển quan trọng trên đường 9, cơ quan chức năng nên nghiên cứu lại chính sách thu phí hạ tầng cơ sở, theo hướng giảm nhẹ hoặc bãi bỏ. Đặc biệt là khi Lao Bảo không còn hưởng cơ chế đặc biệt.

Đối với cơ sở hạ tầng, hiện nay còn rất nhiều việc phải làm, chủ trương thu hút đầu tư xây dựng cảng nước sâu Mỹ Thủy là hoàn toàn đúng đắn, bên cạnh đó cần đẩy nhanh các dự án điện khí, trạm trung chuyển xăng dầu,…đã được tỉnh phê duyệt chủ trương.

Với doanh nghiệp địa phương, hiện nay hoàn toàn đủ khả năng tham gia chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, nhân lực góp phần hoàn thiện hạ tầng trên EWEC và khu kinh tế Đông - Nam Quảng Trị, đồng thời đủ tiềm lực tham gia đầu tư, tạo ra giá trị mới khi EWEC đi vào hoạt động hiệu quả.