Ngành Ngân hàng Nghệ An:  Đảm bảo hoạt động thông suốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

14:51 - 17/06/2021

Tính đến ngày 31/5/2021, các TCTD và chi nhánh TCTD trên địa bàn Nghệ An đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 11.466 khách hàng với tổng giá trị nợ được cơ cấu lại là 3.236,8 tỷ đồng; thực hiện miễn, giảm tiền lãi, giảm lãi suất cho 35.819 khách hàng với tổng giá trị nợ được miễn giảm 46.901,5 tỷ đồng...

Đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt

Trước những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, UBND tỉnh, NHNN Chi nhánh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh TCTD trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện các phương án ứng phó với dịch COVID-19, đồng thời thực hiện các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, doanh nghiệp giúp sớm ổn định sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm thường xuyên cho người lao động. Ngành Ngân hàng đã chủ động vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh hoạt động tín dụng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “kép”, vừa chống dịch vừa tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Để đảm bảo hoạt động ngân hàng ổn định và thông suốt đi đôi với công tác phòng chống dịch hiệu quả, NHNN Chi nhánh Nghệ An luôn quán triệt trong cán bộ, nhân viên của thực hiện thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế ( Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) để giữ an toàn cho cán bộ, nhân viên và khách hàng. Tăng cường chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra các TCTD, chi nhánh TCTD triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách và phun thuốc diệt khuẩn định kỳ tại nơi làm việc và phòng giao dịch. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó cụ thể trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng diễn ra ổn định, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của người dân, doanh nghiệp.

Ngành Ngân hàng Nghệ An:  Đảm bảo hoạt động thông suốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Khách hàng đến giao dịch đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn

Các TCTD trên địa bàn chủ động lên phương án bố trí cán bộ luân phiên làm việc, tăng cường các giao dịch hoạt động online trong các quy trình, thủ tục giao dịch tiền tệ, tín dụng. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt với các chính sách miễn giảm phí giao dịch chuyển tiền trực tuyến, nhờ đó đã đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn diễn ra thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch của khách hàng.

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế giao dịch trực tiếp, tạo điều kiện tăng cường tiếp cận tín dụng cho khách hàng, các TCTD tích cực triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ để tăng cường các hoạt động online trong các quy trình, thủ tục giao dịch tiền tệ, tín dụng.

NHNN Chi nhánh Nghệ An đã chủ động thực hiện khảo sát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân (qua đường dây nóng do Chi nhánh thiết lập, qua khảo sát làm việc thực tế tại các doanh nghiệp và qua làm việc với UBND các huyện) để chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn tổ chức làm việc với từng doanh nghiệp vay vốn để xử lý tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp và người dân.

Chi nhánh cũng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời triển khai chương trình cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ

Nhằm kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, NHNN Chi nhánh Nghệ An đã chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn tổ chức làm việc với từng doanh nghiệp vay vốn để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của ngân hàng. Cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, trong đó chú trọng mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng cũng như cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngành Ngân hàng Nghệ An:  Đảm bảo hoạt động thông suốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Các phòng giao dịch tiếp xúc với khách hàng được bố trí rộng thoáng và giữ khoảng cách

Đặc biệt, để tuyên truyền rộng rãi kịp thời chính sách hỗ trợ của ngành Ngân hàng đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chi nhánh đã tổ chức điểm cầu tại Nghệ An về Hội nghị trực tuyến tăng cường hoạt động tín dụng ngân hàng nhằm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 do NHNN Việt Nam tổ chức cũng như các hội nghị trực tuyến của Ngành về công tác tín dụng và triển khai Thông tư 03/2021/TT-NHNN, Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Trên cơ sở nắm bắt kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn qua các kênh đường dây nóng, tiếp nhận văn bản… Chi nhánh đã kịp thời trả lời thỏa đáng cho người dân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách chung của ngành Ngân hàng. Đối với các kiến nghị cụ thể của từng khách hàng, doanh nghiệp với từng ngân hàng, Chi nhánh chỉ đạo trực tiếp, cũng như ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các ngân hàng xem xét, xử lý.

Quá trình thực hiện, Chi nhánh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngân hàng nhanh chóng rà soát, tổ chức làm việc với khách hàng để xử lý kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị của khách hàng. Đến nay, về cơ bản mọi kiến nghị của khách hàng liên quan đến vấn đề tiếp cận vốn tín dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất đều được xử lý kịp thời, nhận được sự đồng thuận của khách hàng.

Các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn đã rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của các khách hàng vay vốn tại ngân hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để chủ động hoặc trình hội sở thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; đồng thời chủ động cắt giảm các chi phí hoạt động, xem xét điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay các khoản dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới để kịp thời hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 khắc phục khó khăn.

Ngành Ngân hàng Nghệ An:  Đảm bảo hoạt động thông suốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Cùng với việc tăng cường chỉ đạo ngành Ngân hàng trên địa bàn chú trọng công tác phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động ổn định thông suốt, NHNN Chi nhánh Nghệ An đã vận động cán bộ, nhân viên đóng góp vào Quỹ Phòng chống dịch của địa phương

Tính đến ngày 31/5/2021, các TCTD và chi nhánh TCTD trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 11.466 khách hàng với tổng giá trị nợ được cơ cấu lại là 3.236,8 tỷ đồng; thực hiện miễn, giảm tiền lãi, giảm lãi suất cho 35.819 khách hàng với tổng giá trị nợ được miễn giảm 46.901,5 tỷ đồng; giải ngân mới với lãi suất ưu đãi cho 60.913 khách hàng với doanh số giải ngân 107.694,5 tỷ đồng. Riêng ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 10 đối tượng khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng dịch với tổng số tiền giải ngân 1.159 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Thu, Giám đốc NHNN Chi nhánh Nghệ An cho biết: Có thể nói, nguồn vốn tín dụng của ngành Ngân hàng đã tập trung cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các gói sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với lãi suất thấp hơn so với lãi suất thông thường từ 1-3% được nhiều ngân hàng trên địa bàn đồng loạt triển khai.

Đối với các khoản vay hiện hữu, các ngân hàng chủ động rà soát, thẩm định, thực hiện trong thẩm quyền hoặc trình hội sở chính thực hiện các biện pháp thích hợp hỗ trợ khách hàng như: Miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền, phí dịch vụ tín dụng; miễn, giảm lãi tiền vay; giảm lãi suất vay cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ..., cho vay mới với lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng vay duy trì và ổn định, sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, ngành Ngân hàng trên địa bàn sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và NHNN Việt Nam.

 

 

 


 

 

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

CẬP NHẬT THÔNG TIN PHÒNG CHỐNG DỊCH

Phòng-chống-bệnh-viêm-đường-hô-hấp-cấp-do-virus-ncov-corona

Bản đồ dịch covid-19 trong nước

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH

Phim Dương Thế Bao La Sầu

con-chung-minh-la-nhat

Đoàn làm phim bịp bợm

Phim nhật ký  trinh sát hình sự

CHÍNH SÁCH KINH DOANH QUÝ 3

 

Tin tổng hợp

Liên kết trang

tv24 Trang tin nhịp sống hôm nay
scj-shopping Truyền hình cáp SCTV

 

Nguồn: Vietcombank

Kết quả xổ số

 

Nguồn: Minh Ngọc

Truyền hình - Điện ảnh

Scroll

Đang gửi...